نحوه‌ي عملکرد فيلتر يا صافي (استرينر) در کولر گازي :

اين قطعه يک کپسول فلزي تقريبا مثل فيلتر دراير مي‌باشد که از چندين صافي ساخته شده است و به منظور جلوگيري ورود ذرات فلزي به درون لوله به کپيلاري بعد از کندانسور قبل از لوله موئي نصب مي‌گردد.

عدم وکيوم صحيح و کامل کولر گازي باعث زنگ زدگي اين صافي شده و موجب کيپ شدن مدار گاز مي‌شود و بيش‌تر در حالت گرمايش ايراد نمايان مي‌شود.